Programmet for fagsamling driftsteknikk er klart

Drone i skogsfelt
DCIM100GOPROG0010032.JPG

Driftsteknisk fagsamling – en unik møteplass for alle som er opptatt av driftstekniske spørsmål og løsninger i skogbruket. Vi ses 9. og 10. juni. 

Program fagsam­ling drifts­tek­nikk (PDF)


Program – Torsdag 9. juni

 • 09:30 – 10:00 Registrering / Kaffe
 • 10:00 – 10:20 Velkommen!
  John Are Lindstad (Adm. dir., Skogkurs) & Bjørn Lauritzen (Fagsjef skog, MEF)

Drivstoffprisen til himmels; – hva kan vi gjøre?

 • 10:20 – 10:40 Dieselprisets effekt på kost­naden för avverk­ning
  Lars Eliasson (Seniorforsker, Skogforsk)
 • 10:40 – 11:00 Hvordan spare driv­stoff i maskin­kjø­ringen?
  Ole Bertil Reistad (Maskininstruktør, Skogkurs)
 • 11:00 – 11:20 Fornybar diesel – et klima­tiltak som kutter utslipp nå!
  Anders Kleve Svela (Senior Fuel Product Manager, Circle K)
 • 11:20 – 11:50 Pause
 • 11:50 – 12:10 Bedre prising av drifter
  Anders Asdal (Tveitan & Bang Tynningslag)
 • 12:10 – 13:00 Diskusjon
 • 13:00 – 14:00 Lunsj

Teknologiutvikling

 • 14:00 – 14.20 Praktisk bruk av droner
  Geir Jacobsen (Koordinator opplæ­ring og utvik­ling, Viken skog)
 • 14:20 – 14:40 Droner – Andøya Space
  Oddbjørn Larsen (Dataanalytiker, Andøya Space)
 • 14:40 – 15:00 Timbertrail – enklare plane­ring av basvägar och mindre risk för körskador Mikael Frisk, (Adm.dir., Creative Optimization)
 • 15:00 – 15:20 Silvismart
  Joachim Heppelmann (Forsker, NIBIO) &
  Kjetil Røste (Maskininstruktør, Skogkurs
 • 15:20 – 15:40 Diskusjon
 • 15:40 – 16:00 Pause

Lukket hogst

 • 16:00 – 16:20 Lukket hogst i praksis
  Espen Kirk Hansen (Skogforvalter, Oslo Kommuneskoger)
 • 16:20 – 16:40 Lukket hogst i praksis
  Bjørn Toverud (Skogeier, N. Mangen Gaard)
 • 16:40 – 17:00 Diskusjon

Fredag 10. juni – feltdag Fritzøe Skoger 

Oppmøte innkjø­ring Breivannsveien kl 09.00 – felles busser herfra

 • Velkommen – info om Fritzøe Skoger v/Terje Kristoffersen
  • Lukket hogst i gran 2013 avvirket 2019 – erfa­ringer v/Christer Sandum
  • Skjermhogst fra 2021
  • Lasertakst/enkeltretakst/hellingskart mm som grunnlag for planlegging
  • Bruk av drone i plan­leg­ging, etter­kon­troll, over­sikt over skog­skader mm
 • Andøya Space – droneavdelingen
  • Regler for bruk
  • Felles prosjekter med Fritzøe Skoger
  • Kurs
 • Enkel serve­ring med kaffe og mine­ral­vann ca. 12.00
 • Revidert PEFC – hva er nytt i forbin­delse med lukket hogst og drifts­tek­nikk?
  v/ Simon Thorsdal (Styreleder PEFC Norge)
 • Demo av norsk­pro­du­sert slokke­rigg for skog­brann
  v/ Lorents Gran (Halo SB)
 • Planlegging av konven­sjo­nell drift
  • Skogpleie
  • Sporskader
  • Apteringsoppfølging

Avslutning ca kl. 15.00


 • Uten tittel

  ·
Publisert
Kategorisert som Nyheter