Skogsvei spesial – episode 7 – podkast

Skogsbilvei - foto: Mikael Fønhus
Skogsbilvei - foto: Mikael Fønhus

I denne episoden er entreprenør Ole Bertil Reistad gjest, og sammen med veigutta på Skogkurs snakker vi om utfordringer og løsninger rundt skogsbilveier og skogsmaskinene.

Tømmertransport i Nordland foto: Gunnar Nygård, Statsforvalteren i Nordland

Skogsmaskinene er store, tunge og effek­tive maskiner. Størrelsen og vekten kan imid­lertid by på utford­ringer ved skogs­bil­veien. Hvor skal alt virket lagres frem til tømmer­bilen får hentet det? Må lass­bærer ut i veien for å lesse det av, og hvordan skal egentlig maski­ne­riet komme seg fra vei og til og fra skogen i utgangspunktet?

Flere episoder av Skogkurspodden

  • Martin Bråthen

    Martin er prosjekt­leder, og arbeider nesten uteluk­kende med faget skog­s­veier. Krav og forma­li­teter, orga­ni­se­ring, veivedli­ke­hold, økonomi, veiplan­leg­ging og sikkerhet er noen felter Martin behersker godt. Martin holder også tak i det admi­ni­stra­tive rundt kursene som omhandler skog­s­veier.