Fagamling for kommunale rovviltlag 

Vi på Skogkurs har satt opp en fagsam­ling for kommu­nale fellingslag for rovvilt på Honne 27 ‑28 April i år. 

Samlingen er tiltenkt medlemmer av kommu­nale fellingslag og kommu­nale viltforvaltere.

Vi håper dette blir en arena for faglig påfyll og nett­verks­byg­ging før beite­se­songen, vi føler vi har fått til et bra og variert program med gode fore­drags­hol­dere fra blant annet Klima og miljø­de­par­te­mentet, SNO, ruti­nerte fellings­le­dere. Rasmus Boström kommer også og skal prate om jakt på bjørn og ulv i beitesesongen.

Publisert
Kategorisert som Nyheter