Lukkede hogstformer – se opptaket fra webinaret

Webinaret ble avholdt tirsdag 26. april.

172 inter­es­serte deltok på webi­naret som foku­serte på hvor lukkede hogst­former egner seg, og hvordan lukkede hogst­former med vekt på selektiv hogst plan­legges og gjen­nom­føres. Hva vet vi om hvilke forhold som er nødvendig for at spesielt selektiv hogst skal bli vellykket både produk­sjons­messig og økonomisk?

Webinarets temaer:

  • Andreas Brunner, professor NMBU | Lukkede hogst­former – hvor passer det, og hvordan kan vi utføre dette?
  • Kjersti Holt Hanssen, forsker NIBIO | Lukkede hogst­former og foryn­gelse, hva vet vi?
  • Maximilian M. Zimmermann, skog­kon­su­lent NORSKOG | Ny veileder i lukkede hogstformer
  • Sverre Holm, skog­eier og fagsjef skog Glommen og Mjøsen Skog | Etter eksper­tenes innlegg – Hvilke reflek­sjoner gjør jeg meg som skogeier?
Publisert
Kategorisert som Nyheter