Økning i praktiske kurs

Opplæring i motorsag. Foto: Trygve Øvergård

Så langt i 2022 ser vi en økning i antall praktiske kurs holdt av våre instruktører.

Det er spesielt kurs som handler om doku­men­tert opplæ­ring i motorsag 15 timer, hvor vi ser en tydelig økning. Dette har alltid vært popu­lære kurs hos oss, men vi ser også en gledelig økning av ungskog­pleie. Et tema som trenger å settes i fokus, ikke bare i teori, men spesielt i praksis. 

«Det er gledelig at det er stort fokus på sikkerhet og ungskog­pleie», sier Bjørn Helge Bjørnstad, som er prosjekt­ko­or­di­nator for Skogkurs sine regio­nale instruktører.

Se over­sikt over alle kursene til Skogkurs her.

Regionale instruk­tører i Skogkurs. Foto: May-Sylvi Skinnerlien/Skogkurs

Les også:
- Opplæring som redder liv