Lær mer om villsvin her

Hør podcast, kjøp temahefte og ta kurs hos oss.

I podkasten tar Bjørn Toverud, Pål Sindre Svae, Dagh Bakka og Øyvind Juliussen oss gjennom dagens tema: jakt på villsvin.

Villsvin har fått mye medie­opp­merk­somhet i det siste. Det er en poli­tisk målset­ting om å ha minst mulig vill­svin på et minst mulig område i Norge.

Det er et ønske om en sterk reduk­sjon av vill­svin­be­stand, men det viktig at vi har fokus på dyre­vel­ferd for vill­svin på lik linje som vi har for annet vilt. 

Hvordan går en fram fra det å obser­vere spor og spor­tegn fra vill­svin til det å få til en vellykket jakt på vill­svin? Kan vi skyte vill­svin som bifangst under elgjakta? 

Kompetanse om vill­svin og jakt på vill­svin er etter­spurt. Nylig har Skogkurs tatt oppdraget via Villsvinprosjektet og holder tre kurs i slutten av november. Det er også utviklet en tema­hefte som kan kjøpes i vår nettbutikk. 

KURS

Kjøp tema­hefte HER
Jakt på vill­svin – 200 kr.

Tema:

  • Biologi
  • Utredelse
  • orga­ni­se­ring og samarbeid
  • Adferd og avskyting
  • Observasjon av vill­svin; hva nå?
  • Jakt på villsvin
  • Regler og bestemmelser
  • Teknisk hjelpe­midler
  • Ivaretagelse av viltet