John Are Lindstad har sagt opp som administrerende direktør ved Skogkurs

Lindstad begynte hos Skogkurs februar 2022, i en periode med store endringer.
Han vil nå jobbe med å få til en god over­le­ve­ring.
John Are skal søke utford­ringer i en annen bransje.

- Vi har sammen opplevd bety­de­lige endringer, flyt­ting, salg av Honne og en omor­ga­ni­se­ring som har styrket Skogkurs sin virk­somhet. Selv om min tid her har vært begrenset, har den vært beri­kende, sier Lindstad.

- Jeg har full tillit til at dere alle er klare til å møte de kommende utford­rin­gene med enga­sje­ment og dedi­ka­sjon. Jeg ønsker å uttrykke min takk­nem­lighet for tiden vi har hatt sammen.

Steinar Lyshaug konstituert

Styret i Skogkurs har vedtatt å tilby Steinar Lyshaug stil­lingen som konsti­tuert adm. dir. i Skogkurs. Steinar har takket ja til utford­ringen og er klar til å ta fatt på oppgaven. Styret er trygg på at Steinar vil løse dette på en god måte, og at han får all den støtte han trenger fra leder­gruppa og øvrige ansatte. 

For ytter­li­gere kommen­tarer kontaktes:

Styreleder for Skogkurs
Olav Bjella
900 89 247
obj@viken.skog.no

Publisert
Kategorisert som Nyheter