Artsquiz – test deg selv!

Lilla blomster i tue. Foto.
Foto: Anna Lena Albertsen

Artskunnskap er viktig for å kunne gjenkjenne og fange opp områder med stort biologisk mangfold. Det er laget en digital felthåndbok om viktige arter i skog. Disse artene er hentet fra felthåndboken. Vet du hva de heter?