Her er kurset du trenger om nye PEFC Skogstandard

Anna Lena snorklipping
Anna Lena snorklipping

Oppdaterte kjøreregler for skogbruket er satt. Skogkurs har stått i spissen for det som blir den obligatoriske opplæringen av ny Norsk PEFC Skogstandard. I dag kunne vi sammen med representanter for næringen markere en viktig milepæl.

Tekst og foto: May-Sylvi Skinnerlien og Torfinn Kringlebotn

- Noen ganger må jeg snu meg til skogeiere på den ene siden og samfunnet på den andre siden og forklare hva vi i skognæringen holder på med. I denne oppdateringen av Skogstandarden opplever jeg at denne balansen dekkes på en god måte, så styreleder Olav Bjella på den høytidelige åpningen.

Sammen med Jan Gaute Lie fra Norges Skogeierforbund, Thomas Husum fra PEFC Norge og Even Bergseng fra Norskog, kastet de glans og gratulasjoner over jobben og samarbeidet som er gjort for at skognæringen kan få en opplæring og felles forståelse for de nye reglene.

Prosjektgruppa PEFC
Prosjektgruppa PEFC: Prosjekteierne Even Bergseng (Norskog) og Jan Gaute Lie (Norges Skogeierforbund) sammen med prosjektteamet på Skogkurs.

- Denne profesjonelle måten å løse et så kompleks prosjekt på, bygger kompetanse og videreutvikling på en veldig god måte, sa Jan Gaute Lie, rådgiver i Norges Skogeierforbund.

- Skogkurs har vært helt sentrale, vi hadde ikke fått til dette hadde ikke vi hatt dere som har denne rollen i skogbruket, sa Even Bergseng, prosjekteier og stolt leder av SKOGSKOLEN.

Hva går de nye reglene ut på?

Fra 1. mars trådte nye regler i kraft for å drive skogbruk. Dette er regler alle som jobber i eller med skog må forholde seg til. Kort oppsummert handler de om å være mer skjerpet å drive et bærekraftig skogbruk. Sammen tar vi vare på noe av det fineste vi har, skogen vår, både den skogen som hogges, den som skal vokse og den skogen vi lar stå.

Grundig gjennomgang og opplæring får du i nettkurset, som ligger på SKOGSKOLEN.no

- Det har vært viktig å få frem hvorfor disse tiltakene er viktige, lage en oversikt og samle kravpunktene i emner. Vi har brukt mye bilder og filmer for å skape god læring for de ulike målgruppene, sier prosjektleder ved Skogkurs, Anna Lena Albertsen.

Anna-Lena-og-Thomas
Thomas Husum, daglig leder i PEFC Norge og Anna Lena Albertsen, prosjektleder Skogkurs.

Dette nettkurset i SKOGSKOLEN gir nødvendig kompetanse for å drive skogbruk iht. PEFC N 03:2022 – Krav ved direkte- og gruppesertifisering.
Kurset innleder med et kapittel om sertifiseringssystemet: 

 •  Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem 

Deretter presenteres Norsk PEFC Skogstandard sine 30 kravpunkt, fordelt på følgende kapitler: 

 • Plan og dokumentasjon 
 • Biologisk mangfold 
 • Vann og våtmark 
 • Sosiale verdier 
 • Skogbrukstiltak 
 • Treslagsvalg 
 • Helse, miljø og sikkerhet 

Hensikten med kurset er å gi deg kunnskap om Norsk PEFC Skogstandard med kravpunkter, og kravpunktenes praktiske betydning for forvaltning og drift av en skogeiendom. Sammen med kurset er det laget et temahefte.

PEFC_kurshefte

Hensikten med kurset er å gi deg kunnskap om Norsk PEFC Skogstandard med kravpunkter, og kravpunktenes praktiske betydning for forvaltning og drift av en skogeiendom. 

Hvem må ta kurset?

 • Skogeiere
  Skogeier skal ha den kompetansen om Norsk PEFC Skogstandard som er nødvendig for å kunne planlegge og å gjennomføre de aktuelle skogtiltakene i samsvar med kravene. Ved å gjennomføre kurs i Norsk PEFC Skogstandard, vil skogeier normalt få dekket dette kompetansebehovet.
 • Personer med ansvar for planlegging og gjennomføring av operative skogbrukstiltak
  Kurs i Norsk PEFC Skogstandard skal være gjennomført.
 • Entreprenører og skogsarbeidere
  Hvis målgruppa driver med avvirkning eller markberedning, skal kurs i Norsk PEFC Skogstandard være gjennomført.

Du kan lese mer om kurset her:

Norsk PEFC Skogstandard – Nettkurs • Skogkurs

Film fra PEFC Norge.