Se hvem som er med i Skogkurs sitt nye styre

5. juni ble årsmøtet for Skogkurs avholdt. 

Foto: May-Sylvi Skinnerlien

Årsmøtet til Skogkurs ble gjen­nom­ført som et kombi­nert digi­talt og fysisk møte i Skogkurs sine lokaler 5. juni som planlagt.

Olav Bjella ble gjen­valgt som styre­leder og Tone Margrete Reierselsmoen som styrets nest­leder.

Vi ønsker også Helene Nygaardsvik Ruud og Even Hoffart velkommen inn som nye styre­med­lemmer. Mikael Fønhus og Trygve Enger gikk ut av styret, og ble takket for innsatsen av styre­leder. 

Steinar Lyshaug mottok også blomster og stor takk for jobben han la ned som funge­rende direktør fra mai 2023 til mars 2024.

Det nye styret består av:

  • Leder: Olav Bjella (Viken Skog)
  • Nestleder: Tone Margrethe Reierselmoen (NORSKOG)
  • Monica Grindberg (Statskog)
  • Helene Nygaardsvik Ruud (Det norske Skogselskap)
  • Bjørn Lauritzen (Maskinentrepenørenes forbund, MEF)
  • Bjørn Håvard Evjen (oppnevnt repre­sen­tant for LMD/NIBIO)
  • Even Hoffart (repre­sen­tant for de ansatte ved Skogkurs)

Publisert
Kategorisert som Nyheter