Podcast: Verdien av uteskole

I denne episoden av Skogkurs-podden får du høre og erfare hva uteskole gjør med både elever og lærere.

Uteskole anbe­fales for å få varia­sjon i under­vis­ning, skape nysgjer­righet og mest­ring. I tillegg er det å flytte noe av under­vis­ningen ut med på å bygge felles­skapet i klassen på en helt annen måte enn hva som er mulig i klasserommet.

Hør episoden hvor vi snakker med elever, lærere og tilrette­leg­gere for uteskole­opp­legg. Vi besøker Skoglekene, heng på.


Ønsker du hjelp til å gjøre mer uteskole: