Aktuelle kurs for deg som maskinfører

I august setter vi opp to RECO-kurs og ett eksamensforberedende kurs for deg som vil ta fagbrev som voksen.

Reco-kursene

RECO-kursene består av teoridag innen­dørs, og personlig 4‑timers oppføl­ging ute i maskinen en av de nærmeste dagene etterpå. Temaene både inne og ute er

  • Drivstofforbruk
  • Maskininnstillinger
  • Avvirkningsplanlegging
  • Arbeidsmetodikk i ulike typer hogst og framkjøring
  • Kjøreteknikk (smarte triks og effektiv kjøring)
  • Kommunikasjon i driftslaget

Teoridagene foregår på disse stedene: 

Eksamensforberedende kurs for praksiskandidater 

Et nytt Eksamensforberedende kurs for prak­siskan­di­dater er satt opp i slutten av august / starten av september. Som tidli­gere er det et nett­ba­sert kurs over 10 kvelder á 3 timer, og her er under­vis­nings­planen.

MEF-medlemmer og entre­pre­nører som melder på tre eller flere delta­kere får redu­sert pris!