Fagsamling vei 18.–19. oktober

Fagsamling vei – årets viktigste samling, blir avholdt i Bergen. 
Hold deg oppda­tert på fag og nettverk!

Foto velte­plass: Sigbjørn Hammer/Hammer Skogstjenester AS

HOVEDTEMA: Veibygging og skogs­drift i bratt terreng

Hør og se arran­gø­rene Even, Martin og Steinar fortelle hvorfor DU bør komme på Fagsamling vei.

Tid og sted 
onsdag 18. oktober – torsdag 19. oktober, Bergen.
Vi starter kl. 10:00 onsdag og er ferdig seinest kl. 14:30 torsdag.

Veiplanleggersamling dagen før (17.oktober) med hoved­fokus på prak­tisk plan­leg­ging. Foregår i Rosendal. 

Påmeldingsfrist i løpet av søndag 1. oktober. 

Program fagsamling vei

 • 09.00 – Registrering
 • 10.00 – Åpning
 • 10.20 – Helhetlig plan­leg­ging
  - Fellesplaner
 • Pause – 15 min.
 • Legge forhol­dene til rette for egnet drifts­tek­nikk
  - Taubane og T‑vinsj
  - Infrastruktur
 • 12.30 – Lunsj
 • 13.30 – Veibygging på Vestlandet
 • 14.30 – Hvordan forholder vi oss til natur­fare fremover?
  • Skogsveier og skredfare
  • Status fra næringen
  • Status fra forvaltningen
 • 15.30 – Juridisk hjørne
 • Pause med noe attåt 15 min
 • 16.15 Nytt fra Landbruksdirektoratet
  – Om veinormalene
 • 16.45 Nytt fra forskningen
 • 17.45 Nytt fra Skogkurs
 • 18.00 Avslutning
 • 19.00 Middag. Sosialt samvær

Fagsamling vei – ekskursjonsdag (19. oktober)

 • Avreise med buss kl. 08:00.


  Vi tar med oss teorien fra dagen før og ser på reelle situa­sjoner ute i felt.
  Vi er tilbake ved hotellet kl. 14:30

  Det tas forbe­hold om mindre endringer

Billetter fagsamling vei

PakkeHotellromKost og annetSeminaravgiftPris
Fagsamling vei – over­nat­ting 18/10–19/10 (middag inkludert)1311145315004809
Fagsamling vei – uten over­nat­ting 18/10–19/10 (middag ikke inkludert)145315002953
Dags seminar – 18. oktober (ikke over­nat­ting, middag ikke ink.)75310001753
Webinar 18. oktober15001500
Webinar 18. oktober + feltdag – 19. oktober70022002900
Feltdag – 19. oktober7007001400
Seminarmiddag – 18.oktober545545
Pakkepriser fagsam­ling vei – 2023

Billetter veiplanleggersamlingen

PakkeKost og losjiSeminaravgiftPris
Veiplanleggersamling – over­nat­ting 17101810 (middag inkludert)240013003700
Veiplanleggersamling – over­nat­ting dobbeltrom 17101810 (middag inkludert)197513003275
Veiplanleggersamling – uten over­nat­ting 1710 (middag ikke inkludert)15013001450
Pakkepriser veiplan­leg­ger­sam­ling 2023 – Rosendal

Hold deg oppda­tert på våre nettsider: