Nettkurs i markberedning – Skogskolen

Markberedning. Foto: Anders Wåla
Markberedning. Foto: Anders Wåla

Markberedning er en bearbeiding av jordoverflata, og er det mest effektive hjelpetiltaket vi har for å få opp en vellykket foryngelse. Tiltaket gir planter og frø bedre levevilkår

Målet med nettkurset er å lære hva markberedning er, hvorfor det er et viktig skjøtselstiltak, og hvilke aktuelle metoder vi har å velge mellom. Kursdeltakeren vil etter endt kurs kunne gjøre riktige prioriteringer og ta beslutninger i forhold til planlegging, gjennomføring og dokumentering ihht arbeidsinstruks, lovverk og sertifisering.

Nettkurs i markberedning er en del av Skogskolen, skognæringens fellessatsing på e‑læring. De som står bak SKOGSKOLEN er: Glommen Mjøsen Skog, Viken Skog, AT skog, Allskog, NORSKOG, Statskog og Skogkurs.