Nettkurs i markberedning – Skogskolen

Markberedning. Foto: Anders Wåla
Markberedning. Foto: Anders Wåla

Markberedning er en bearbeiding av jordoverflata, og er det mest effektive hjelpetiltaket vi har for å få opp en vellykket foryngelse. Tiltaket gir planter og frø bedre levevilkår

Målet med nett­kurset er å lære hva mark­be­red­ning er, hvorfor det er et viktig skjøt­sels­tiltak, og hvilke aktu­elle metoder vi har å velge mellom. Kursdeltakeren vil etter endt kurs kunne gjøre riktige prio­ri­te­ringer og ta beslut­ninger i forhold til plan­leg­ging, gjen­nom­fø­ring og doku­men­te­ring ihht arbeids­in­struks, lovverk og sertifisering.

Nettkurs i mark­be­red­ning er en del av Skogskolen, skog­næ­rin­gens felles­sat­sing på e‑læring. De som står bak SKOGSKOLEN er: Glommen Mjøsen Skog, Viken Skog, AT skog, Allskog, NORSKOG, Statskog og Skogkurs.