Vi har blitt traineebedrift!

Steinar og Camilla trainee
Steinar og Camilla trainee

Vi er stolte av at vi dette året kan kalle oss både traineebedrift og lærlingbedrift. Som medlemsbedrift i Trainee Innlandet har vi vært så heldige og fått på plass en avtale med Camilla Glomsås.

Tekst og foto: May-Sylvi Skinnerlien, Skogkurs

- Å bli med i trai­ne­e­ord­ningen er et stra­te­gisk valg for vårt samfunns­an­svar og vår posi­sjon sammen med andre bedrifter. Dette gir oss også god mulighet til å bli attrak­tive arbeids­gi­vere, og være oppda­terte på hva dagens nye arbeids­ta­kere er ute etter, sier konsti­tuert admi­ni­stre­rende direktør Steinar Lyshaug.

Les også: – Vi har blitt lærlingbedrift

Om Camilla
Camilla Glomsås har nettopp full­ført en nyopp­rettet master i bioøko­nomi ved NMBU, og har rukket mye på sine 25 år. Hun har bl.a. vært enga­sjert i student­mil­jøet, jobbet med miljø­ser­ti­fi­se­ring på NMBU, og hun er enga­sjert i gården hjemme som hun plan­legger å ta over. Du har også kanskje lagt merke til henne som forfatter i Norsk Skogbruk.

Camilla Glomsås

- Jeg er sulten på utvik­ling, det å tenke litt utenfor boksen og se etter mulig­heter er viktig for meg, sier Glomsås.

Hun fikk litt innblikk i trai­ne­e­ord­ningen via Glommen Mjøsen Skog, og ble både oppmuntret og så selv at dette kunne være noe som passet henne.

Camilla har hatt sommer­jobb hos oss i år, og har gjort en strå­lende innsats med å utvikle nye prosjekt­ideer. Det er inspi­re­rende og utvik­lende å kombi­nere ulike fagbak­grunner, og vi har iden­ti­fi­sert mange viktig områder for kompe­tanse­ut­vik­ling.
- Camilla er kunn­skapsrik og enga­sjert, og vi gleder oss til hun kommer tilbake neste år, sier senior prosjekt­leder Linn Viken Bøe, som har jobbet tett med Camilla.

Camilla skal innom tre bedrifter. Hun begynner nå hos Eika Forsikring, men kommer tilbake til oss i mai 2024. Etter 8 mnd. hos oss skal hun til Moelven.

Om Trainee Innlandet
Trainee Innlandet er et av landets mest profi­lerte trai­ne­epro­gram. De er til for de som er nyut­dannet og ønsker en god start på karrieren! Traineeprogrammet varer i to år og består av opp til tre arbeids­pe­rioder i én eller flere av 47 bedrifter i områ­dene rundt Hamar, Lillehammer og Gjøvik.

Publisert
Kategorisert som Nyheter