Skogkurs lanserer tre nye filmer om vindfallhogst

På vårt kvelds-webinar om vindfallhogst lanserte Skogkurs tre rykende ferske filmer – med utgangspunkt i de omfattende stormfellingene i Sør-Norge i november 2021.

  1. Skogen har blåst ned, hva nå?
  2. Vindfallhogst med hogstmaskin
  3. Vindfallhogst med motorsag

I de tre filmene setter Skogkurs fokus på: Hvordan plan­legge, prio­ri­tere og gjen­nom­føre dette særdeles fare­fulle oppryd­nings­ar­beidet. Du finner dem på Kunnskapsskogen:

Filmserien er laget med økono­misk støtte fra Skogbrukets verdi­ska­pings­fond, Landbrukets utvi­kings­fond og Velg Skog.