Hjortevilt seminar 2022

Sett av datoene 12–13 mai. 

Skogkurs arran­gerer igjen seminar om hjorte­vilt, 12.–13. mai på Scandic Airport, Gardermoen. 

Seminaret vil ta for seg aktu­elle temaer innen forvalt­ning og jakt. I tillegg gis gode mulig­heter til sosialt samvær og spen­nende nettverksbygging.

Mer infor­ma­sjon kommer på skogkurs.no

Hjortevilt 2022 – forvalt­ning – jakt – nettverksbygging

Publisert
Kategorisert som Nyheter