Presentasjoner fra Fagsamling vei og Veiplanleggersamling 2022

19.–21. oktober var over 70 personer samlet for faglig oppdatering på infrastruktur i skogbruket, både fysisk i Mosjøen og digitalt. Under ligger presentasjonene fra begge samlingene.

Presentasjoner fra Veiplanleggersamlingen:

Presentasjoner fra Fagsamling Vei 2022

Fra Fagsamling vei, Mosjøen. Foto: Martin Båthen/Skogkurs.

Les også:
- Belønning for å få bedre skogveinett