Oppdatert Plantekurs for profesjonelle

Riktig utført plan­ting har stor betyd­ning for over­le­velse, vekst og kvali­tets­ut­vik­ling og gir dermed det beste utgangs­punktet for fram­ti­dens skogres­surser, samfun­nets verdier, klima og fram­ti­dige gene­ra­sjoner. Nettkurset gir deg kunn­skaper som sikrer dette, og om hvordan du arbeider effektivt.

For teks­ting trykk på cc-knappen.
Bernt Bjørnstad ønsker velkommen til Plantekurs for profesjonelle.

Vi har nå revi­dert innholdet i henhold til nye PEFC. Kurset finner du på SKOGSKOLEN.no – skog­næ­rin­gens felles­sats­ning på e‑læring.

Flere språk kommer

I første omgang er nett­kurset på norsk, men det vil komme fort­lø­pende på serbisk, polsk, latvisk, litauisk, engelsk, ukrainsk, rumensk og bulgarsk.

Tema

  1. Planter og plantebehandling
  2. Planteinstruks
  3. Sikkerhetsrutiner og HMS
  4. Plantingens utfø­relse
  5. Miljøhensyn
  6. Kontrollrutiner

Kursgjennomføring

Temaene blir belyst gjennom tekst, bilder og film.

Hvert tema inneholder:

  • Introduksjon
  • Teori
  • Test deg selv-oppgaver

Kursbevis

For å få kurs­bevis må du bestå en avslut­ning­sopp­gave med 30 spørsmål.

Praktisk informasjon

Pris: kr 625,-
Tidsbruk: ca. 2 timer

Publisert
Kategorisert som Nyheter