Disse kommer til finalen i Skoglekene

Denne vinteren og våren har 1 449 elever fra 5.trinn i hele landet jobbet med oppgaver i Skoglekene. 11 av klas­sene har fått en plass i finalen, se hvilke her.

Se sendingen som avslører hvilke skoler som er videre til finalen i Skoglekene.

Skolene som deltar har fått tilsendt oppdrag som skal løses i egen nærskog. Oppdragene er forankret i skolens lære­planer, og gir elevene anled­ning til å jobbe med temaet bære­kraftig utvik­ling. Elevarbeidene sendes inn til bedøm­ming, og de beste vil komme til en nasjonal finale.

Som du kan se i filmen over, er det disse skolene som er videre til finalen i Skoglekene 2024, og som møtes på skog­mu­seet i Elverum 6. juni:

  • Agder: Justøy Montessoriskole
  • Akershus: Kurland skole
  • Buskerud: Flå skole 
  • Innlandet: Vallset skole og Harpefoss skule 
  • Nordland: Sentralskolen i Leinesfjorden 
  • Troms: Øvergård Montessorskole 
  • Trøndelag: Tanem skole
  • Vestland: Rubbestadnesset skule og Eidsvåg skole 
  • Østfold: Kirkeng skole

Tips din nærmeste 4.klasse om å bli med på Skoglekene neste skoleår!

Skoglekene arran­geres av SkogselskapetNorsk Skogmuseum, Hamar Naturskole og Skogkurs (Lære med skogen).

Publisert
Kategorisert som Nyheter