Merking av tømmer – podcast

I denne episoden snakker vi om hvorfor det er viktig å merke riktig, vi er innom ulike redskaper for merking og hva dette betyr for hele verdikjeden.

I denne episoden snakker vi om hvorfor det er viktig å merke riktig, vi er innom ulike redskaper for merking og hva dette betyr for hele verdikjeden.

Du hører Brede Lauten, senior prosjekt­leder hos Skogkurs som jobber med maskin­skog­bruket og Jon Arne Borg Engø, prosjekt­leder Skogkurs innen drifts­tek­nikk og infrastruktur.

Du finner mer faglig oppda­te­ring på våre nett­sider:
https://skogkurs.no/kunnskapsskogen/hogst-og-skogsdrift/

Redigert av May-Sylvi Skinnerlien, kommu­ni­ka­sjons­råd­giver Skogkurs.