Kurs i verdsetting av skog

18.–19. januar blir det kurs i verdsetting av skog for naturreservater og stripeavståelse – teori og praksis, Brumunddal.

Hovedtema
18. januar:

 • Verdsetting prin­sipper og begreper
 • Lovverket og retts­praksis (Mageli advokater)
 • Beregninger – natur­re­ser­vater og stripeavståelse
 • Beregninger – programvare
 • Skogressursen – grunn­laget for verdsettingen
 • Verdsetting av andre utmarksressurser

19. januar:

 • Skogressursen – grunn­laget for verdsettingen
 • Vern av skog – forskrifter; betyd­ning for erstat­ning (Statsforvalteren i Innlandet)
 • Erstatningsposter utover skog. Ulemper, jakt, arron­de­ring mv. 
 • Øvingsoppgave med gjennomgang

Med forbe­hold om mindre endringer i programmet.
Kurset avholdes ved et minimum på ti delta­kere. Kurset faktu­reres to dager etter avholdt kurs.

Praktisk info:
Overnatting er ikke inklu­dert i prisen og må tas hånd om av den enkelte deltaker. Nærmeste hotell er Wood Hotel https://frich.no/wood-hotel. Her kan det være lurt å bestille i god tid da kapa­si­teten er begrenset.

Tid:
18.–19. januar 2022. Oppstart kl. 10. Avsluttes kl. 14 dag 2.

Sted:
Skogkurs, Tårnvegen 55, Mjøstårnet, 2380 Brumunddal.

Pris:
7000,- (inklu­derer lunsj og middag dag 1 og lunsj dag 2)

Firmarabatt på 1500 kr gis til alle delta­kere utover første deltaker. Dette vil bli trukket fra på faktura.

Arrangør:
Skogkurs og Forstkandidat Myrbakken

 • Uten tittel

  ·