Hvordan sikre drift og fungerende vedlikehold på skogsvei?

Hør podcasten for gode tips til veivedlikehold og organisering, med Martin Bråthen, Are Nordgaard og Roar Kjær.

For å sikre en funk­sjo­nell vei over tid må din skog­svei vedli­ke­holdes! Organiseringen av veilaget er nøkkelen for å sikre at de ulike vedli­ke­holds­til­ta­kene blir utført plan­messig og til en fornuftig og forventet pris.

Organisering = vedlikehold

I denne podcast episoden blir det bl.a. tatt opp hvorfor god orga­ni­se­ring bør ligge til grunn for å sikre vedli­ke­holdet og hvordan et veived­li­ke­holdslag som en over­ordnet para­ply­or­ga­ni­sa­sjon kan avhjelpe veila­gene i et område med gjen­nom­fø­ring av vedli­ke­holdet og økonomihåndtering.

Hør hele episoden med Martin Bråthen fra Skogkurs, Roar Kjær fra Statsforvalteren Innlandet og Are Nordgaard Formann for en av veived­li­ke­holds­for­enin­gene i Trysil. 

For flere gode råd om veived­li­ke­hold se Kunnskapsskogen.