Hvordan forsvarer vi omdømmet til skogbruket?

Podcast med Skogforsk og Skogkurs.

Hør hvordan Steinar demper snertingdølen i seg så selveste sjefen på Skogforsk, Charlotte Bengtsson, skal skjønne hva han sier. Torfinn er også med på denne spontane praten om hvordan vi i skogbruket møter kritikk av skogbruket.

Det er ikke sjel­dent at norsk skog­bruk ser til Sverige når det gjelder kunn­skap og løsninger.
Skogkurs har i flere år hatt et godt samar­beid med Skogforsk. Begge har som oppgave å bidra til kompe­tanse til næringen i sine land. Et konkret resultat av tidli­gere prosjekt­sam­ar­beid er Sikker i skogen, en serie med åtte filmer som setter fokus på hvordan skogen kan være en sikker arbeids­plass for deg og dine kollegaer.

Besøk Skogforsk sine nett­sider som blir omtalt i podcasten her.

Eller Kunnskapsskogen hos oss i Skogkurs her.