Hold avstand til rotveltene!

Under stormen på Østlandet i vinter blåste det ned veldig mange trær. Etter at tømmeret nå er skåret løs og kjørt vekk, står rotveltene igjen. De har frosset fast. Men, nå på våren tiner de og kan plutselig klappe sammen. 

Da er det viktig at vi er oppmerk­somme og ikke minst holder god avstand til rotvel­tene. I denne filmen blir vi med Alexander Read (Mina og meg) ut i skogen og foku­serer på dette risiko­mo­mentet. Anbefalingen denne våren og sommeren går til alle brukere av skogen: - bruk skogen som før, men hold avstand til rotveltene!

Skogkurs har produ­sert filmen i samar­beid med Skogselskapet, Skogbrand, og Skogbrukets Verdiskapingsfond.


Glimt fra innspillingen: