Eksamensforberedende kurs for praksiskandidater

Maskinfører og fagbrev

Har du 5 års praksis i faget kan du gå opp til fagprøve som praksiskandidat. Før fagprøven må du bestå en teorieksamen. Dette nettkurset gir deg faglig påfyll for lettere å bestå eksamenen. 

Opplegg
Som deltaker sitter du hjemme eller på arbeids­plassen og deltar på Teams i et kursrom du blir invi­tert inn i. Opplæringen foregår som en kombi­na­sjon av film­vis­ning, fore­les­ning og disku­sjoner mellom delta­kerne. En kveld blir avsatt til å løse tidli­gere eksamensoppgaver.

Studieplan
Opplegget forgår over 10 kvelder á 3 timer.
Se studie­plan for 2024 her.

Kursperiode: 22. januar – 7. februar 2024 

Påmelding og kurspris

  • Ordinær pris kr 13.000
  • MEF-medlemmer kr 9.000
  • Andre entre­pre­nører med 3 eller flere delta­gere kr 9.000

Påmeldingsfrist: Senest fredag 15. januar.

Du finner mer fagstoff under våre sider Kunnskapsskogen:

  • Mikael Fønhus

    Mikael Fønhus repre­sen­terer Skogkurs i Skogbrukets HMS-utvalg og er vår mann innen maskinskogbruket.