Eksamensforberedende kurs for praksiskandidater

Maskinfører og fagbrev

Har du 5 års praksis i faget kan du gå opp til fagprøve som praksiskandidat. Før fagprøven må du bestå en teorieksamen. Dette nettkurset gir deg faglig påfyll for lettere å bestå eksamenen. 

Opplegg
Kurset gjen­nom­føres nett­ba­sert på Teams. Opplæringen foregår som en kombi­na­sjon av film­vis­ning, fore­les­ning og disku­sjoner mellom delta­kerne. En kveld blir avsatt til å løse tidli­gere eksamensoppgaver.

Studieplan
Opplegget forgår over 10 kvelder á 3 timer.
Se studie­plan for 2023 høst her

Kursperiode: 28.08 – 20.09  
Kurskveldene er over tre uker, med opphold på en uke i begyn­nelsen av småviltjakta.

Påmelding og kurspris

  • Ordinær pris kr 13.000
  • MEF-medlemmer kr 9.000
  • Andre entre­pre­nører med 3 eller flere delta­gere kr 9.000

Påmeldingsfrist: Senest fredag 24. august

Du finner mer fagstoff under våre sider Kunnskapsskogen:

  • Mikael Fønhus

    Mikael Fønhus repre­sen­terer Skogkurs i Skogbrukets HMS-utvalg og er vår mann innen maskinskogbruket.