Veiøkonomi – kalkulatorer

Mann som taster på en stor kalkulator. Illustrasjon.

Her er verktøyene for bedre økonomistyring i veilag. Med finansiering fra Skogbrukets verdiskapningnsfond har Skogkurs utarbeidet tre excel-kalkulatorer. 

I arbeidet med en digital veileder om veiøko­nomi som ble lansert i 2021, så vi at det manglet en del kalk­yle­verktøy. Noen verktøy ble bygd innenfor dette prosjektet, men finan­sie­ringen tillot ikke den gangen å bygge det vi gjerne skulle ha tilbudt til veilag. På bakgrunn av dette rigget vi et eget prosjekt og kan nå presen­tere 3 nye kalkulatorer:

  • Veivedlikeholdskalkulator der sommer­ved­li­ke­hold og brøyte­kost­nader kan beregnes og fordeles. Kalkulatoren gir forslag til forde­ling mellom medeiere i veien, faste brukere, tilfel­dige brukere og forslag til avgift for de som vil leie veien.

  • Fakturasplittkalkulator der påløpte og plan­lagte kost­nader kan fordeles ut på veiei­erne basert på eier­andel i laget og om veilaget er mva-regist­rert eller ikke. Verktøy brukes til å splitte innkom­mende faktu­raer slik at veilaget får et grunnlag for innkre­ving av midler fra medlemmer eller eiere.

  • Veivedlikeholdskostnad etter skatt. Denne kalk­u­la­toren er ment brukt i veiled­ning til nye eller gamle veieiere for å belyse hva veived­li­ke­holdet koster dersom skog­ei­eren bruker skog­fond aktivt i finansieringen.

   

Disse tre kalk­u­la­to­rene, og flere til, kan fritt lastes ned fra nett­siden om skogsveikalkulatorer.

Publisert
Kategorisert som Nyheter