Mange utmarkskurs i 2022!

Skogkurs har merket en økende etterspørsel etter utmarkskurs på slutten av 2021 og begynnelsen av 2022. Vi har satt opp en del kurs over store deler av landet. 

Klikk på Jakt, vilt og utmark i kurs­ka­len­deren for oversikt!

Seminarer

I tillegg til de kursene som ligger ute så jobber vi med et rovvilt­se­minar for kommu­nale fellingslag i slutten av april, et etter­søks­se­minar i begyn­nelsen av juni. I tillegg har vi planer om å arran­gere det tradi­sjo­nelle hjorte­vilt­se­mi­naret, Hjortevilt 2022 i ca midten av mai.