Virkesfeil 1

Anilinfarget ved – Blåved: tømmer­blått, yteblått – Dobbel marg
Avvirkningsfeil: felles­prekk, kvis­ting, kvist­krater, kappe­sprekk, valseskade, slureskade