Virkesfeil 2

Ferskhet – Føyre – Kløft – Kolv – Krok – Langkrok – Rotkrok – Vinkelkrok – Tverrkrok – Slengkrok