Normaler for landbruksveier – med byggebeskrivelse

Normaler for landbruksveier er en håndbok som inneholder tekniske og geometriske krav til åtte forskjellige klasser av landbruksveier, og en byggebeskrivelse som forteller hvordan anleggsarbeidet bør utføres. Håndboka er tilgjengelig på internett, og kan lastes ned i PDF-format. Du kan selv velge om du vil laste ned hele håndboka samlet, eller de enkelte kapitlene for seg selv.

Kravene til transportstandard har gjennom tiden ført til flere revisjoner. Normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse av 2013 er en revidert utgave som gjelder fra 1. juni 2013 og erstatter utgaven fra 1997. Siste revisjon er foretatt i august 2016. Det er også utarbeidet en kortversjon på 2 A5-sider.

I tillegg til håndboka kan du også laste ned skjema for søknad, anbudsinnbydelse, anbud og normalkontrakt.

Trenger du Adobe Reader?


HELE HÅNDBOKA


INTRODUKSJON


TEKNISKE OG GEOMETRISKE KRAV TIL BILVEIER


TEKNISKE OG GEOMETRISKE KRAV TIL TRAKTORVEIER


Ordforklaringer


VEDLEGG


KORTVERSJON A5, 2 sider


SKJEMA


LANDBRUKSVEIBRUER


Denne siden er utarbeidet av Skogkurs på oppdrag av Landbruks- og matdepartementet.