Typetegninger på landbruksveibruer

Typetegningene for bruer har vært til god nytte ved prosjektering av bruer på skogveinettet. De enkelte bruer og landkar har forskjellig opphav i tid og er revidert i 19871989. For enkelte tegninger mangler referanse til lastforskrifter. Typetegningene er utarbeidet og senere etterregnet og oppdatert av Sweco Norge AS. Skogkurs har stått for prosjektledelse og publisering.

Typetegninger er sist endret des. 2016. De kan skrives ut i A3 format og generelle data og armeringslister i A4 format. Alle rapporter og tegninger er i PDF-format. 

2007:
Etterregning av typetegninger for landbruksveibruer, revidert 1987 Landbruksdepartementet.
For bruspenn der dagens krav til last ikke er tilfredsstilt er det angitt den bruksklasse som brua tilfredsstiller kravene til. 

2016:
Oppdatering av typetegningene og av generell informasjon med hensyn på opplysninger om benyttet trafikkgrunnlag/trafikklastkapasitet. Vurdering av om bruene tilfredsstiller laster for 74 t tømmervogntog. Landbruksdirektoratet. 

2020:
Ettersyn og vurderinger av eksisterende bruer på landbruksveiene er meget viktig. Med økt fokus på bruettersyn og vedlikehold er det nå utarbeidet grunnlagstabeller for stålbjelkebruer (typetegning 1 og 2). Her kan skogeier eller andre raskt gjøre en vurdering om brua potensielt er trygg å passere etter spenn og type bjelker: Bruksklasse (Bk) 10, 8T eller 8? Bruksklassen forutsetter riktignok plassering av bjelkene og standarden på brua forøvrig, både landkarene og brudekket: materialer og dimensjonering, samt tilstand. For å vurdere bæreevnen sikkert må kompetent fagpersonell engasjeres.