Miljøregistrering i skog

to personer bruker pad som verktøy ute i skogen. de diskuterer tiltak og plan.

MiS

Miljøregistrering i skog (MiS) har vært en del av skog­bruks­plan­leg­gingen siden 2001. Kartleggingen gir skog­eier infor­ma­sjon om arealer som er særlig viktige å ta vare på, og MiS utgjør i dag en viktig del av miljø­ser­ti­fi­se­ringen i skog. 

Podcast

Veileder

NIN

Publiskasjoner MiS prosjektet

NIBIO har laget en side med over­sikt over de publi­ka­sjoner som kommer fra MiS-prosjektet. Dokumentarkivet spenner fra omfat­tende forsk­nings­rap­porter og mindre artikler om aktu­elle emner.