Fagsamling vei 2022 – Mosjøen, 20.–21. oktober

Dumper og graver. Foto: ?

«Fagsamling vei» er et forum for faglig utvikling og formidling av kompetanse innen forvaltning, planlegging, bygging og organisering av skogbrukets infrastruktur. Skogkurs arrangerer samlingen med støtte fra Landbruks- og matdepartementet og Landbruksdirektoratet.  

Årets samling blir i Mosjøen i Nordland med opphold på Fru Haugans Hotell

  • Torsdag 20 oktober skal vi ha teoridag ved hotellet.
  • Fredag 21 oktober skal vi ha en innholdsrik fagdag der vi tar med oss temaer fra teori­dagen ut i felt i området rundt Mosjøen.

Vi tilbyr live-stre­aming av fagsam­lin­gens første dag. Da må du velge alter­na­tivet webinar ved påmel­ding.

Påmeldingen er åpen frem til 1 oktober. Etter det blir det kun mulig å melde seg på webinar.

Foto: Tom Vegard Solberg

Viser tømmerbil ved lunne

Priser på de ulike alternativene for påmelding:

  • Hele semi­naret – enkeltrom. Pris 4735,- hvorav: semi­nar­av­gift 1500,- , kost og losji 3235,- (semin­ar­middag inkludert)
  • Hele semi­naret – ingen over­nat­ting. Pris 2765,- hvorav: semi­nar­av­gift 1500,- , dagpakker 1265,-
  • Dag 1 – 20.okt – ingen over­nat­ting. Pris 1565,- hvorav: semi­nar­av­gift 1000,- , dagpakke hotell 565,-
  • Dag 1 – 20.okt – Webinar. Pris 1500,-
  • Dag 1 – 20.okt – Webinar + Dag 2 – 21.okt. Pris 2900,- hvorav: semi­nar­av­gift 1500,- , dagpakke 700,-
  • Dag 2 – 21.okt – ingen over­nat­ting. Pris 1400,- hvorav: semi­nar­av­gift 700,- , dagpakke 700,- 
  • Seminarmiddag – 20 oktober: Pris 675,-

Tilknytningsdøgn: Deltager må bestille dette direkte med Fru Haugans Hotel, tlf. 751 14 100!

Vi håper at mange vil møte opp i Mosjøen, og oppfordrer til å plan­legge reisen så raskt som mulig


Skogstudent ved NMBU eller Evenstad?

Kontakt en av en av de fagan­svar­lige på Skogkurs, se lenger ned. Du vil da få en rabatt­kode som kan benyttes ved påmel­ding. Du må kunne doku­men­tere at du er student på forespørsel. 


Har du spørsmål, ta kontakt: