Fagsamling vei 2022 – Hold av datoene!

Dumper og graver_redigert

Viktig melding til alle med engasjement for skogsveier. Hold av 20–21 oktober i høst. Da tar vi turen til Nordland. Nærmere bestemt til Mosjøen for å avholde årets Fagsamling vei.

Mer infor­ma­sjon, program og påmel­ding gjøres tilgjen­gelig om kort tid.

Skogbrukets veiplan­leg­gere må også holde av 19. oktober for delta­gelse på årets veiplanleggersamling. 

Vi håper at mange vil møte opp i Mosjøen, og oppfordrer til å plan­legge reisen så raskt som mulig.


Tips: Sjekk ut flybil­letter (Widerøe flyr til Mosjøen), tog og evt. mulig­heter for samkjøring. 


Har du spørsmål, ta kontakt: