Se opptakene fra webinaret: Gjødsling av skog

Det siste av fem gratis-webi­narer fra Skogkurs våren/forsommeren 2021 ble arran­gert torsdag 3. juni.

Helikopter klar til gjødsling

Gjødsling er det mest lønn­somme du kan gjøre i skogen; – under forut­set­ning at forhol­dene ligger til rette for det. Dessuten er det et av de få tilta­kene der du både kan inves­tere og høste gevinsten i din eierperiode!

Opptakene kan du se her: