Norsk PEFC Skogstandard – studentkurs

Studenter som skal ut i jobb, som f.eks. skogbruksleder eller tømmerkjøper, trenger kurset Norsk PEFC Skogstandard. For tredje år på rad samarbeider derfor Velg Skog, PEFC Norge og Skogkurs om å tilby et eget kurs for studenter.

Kurset er tilpasset studenter ved NMBU og HINN-Evenstad, men alle som ønsker, kan melde seg på. Kurstilbudet består av:

  • fore­les­ning og nett­kurs i peri­oden 24. september – 23. oktober
  • innle­ve­ring­sopp­gave med frist 18. oktober
  • feltdag lørdag 23. oktober

Hensikten med kurset er at man etter gjen­nom­fø­ring skal ha kunn­skap om Norsk PEFC Skogstandard, de enkelte krav­punk­tene, og krav­punk­tenes prak­tiske betyd­ning for forvalt­ning og drift av en skogeiendom.

Den totale arbeids­mengden er stipu­lert til ca. 30 timer, og delta­kere får et kurs­bevis som kan brukes i senere jobbsøknader.

Kurspris

  • studenter og skog­læ­rere kr 500
  • øvrige kr 1600

Påmelding

Frist: 23. september