MiS-kartlegging med NiN

Viser registrering av data i felt. en person bruker en pad for å registrere data.

Digitalt tilbud i regi av Landbruksdirektoratet som er beregnet på de som skal ut i felt og registrere livsmiljøer i skog (MiS-kartlegge).

Kurset vil gi en innfø­ring i revi­dert MiS-meto­dikk, der Natur i Norge (NiN) er inte­grert som en del av metodikken.

Kursdeltakere vil motta

  • lenke til video­fore­les­ninger (9. juni)
  • invi­ta­sjon til nett­møte (11. juni)
  • tilbud om feltdag (26. august)
  • kurs­bevis