Webinar for kommunale viltforvaltere

Skogkurs har satt opp et nytt webinar for kommunale viltforvaltere 31 . mars kl 10–12. Webinaret tar for seg bruk av Naturmangfoldloven i viltforvaltningen, og skadefelling av gås.

Vi er så heldige at vi har fått med oss Nils Kristian Grønvik, jurist fra Miljødirektoratet til å fortelle om bruk av Naturmangfoldloven i viltforvaltningen. 

Andre fore­draget er om skade­fel­ling av gås, utford­ringer og løsninger, ved Jørgen Torp i Fredrikstad kommune. 

Dette blir et inter­es­sant og lære­rikt webinar!