Webinar for kommunale viltforvaltere

13. desember, kl. 10–12 blir det gratis med oppdatering fra Miljødirektoratet mm.

Program

Velkommen og innled­ning, Øyvind Juliussen, Skogkurs 

«Miljødirektpratet infor­merer» Ved Kai Børge Amdal, Miljødirektoratet

  • Hvilke sank­sjoner har kommunen ved mang­lende rappor­te­ring av jaktstatistikk?
  • Hvilke sank­sjoner har kommunen ved feil­sky­ting i forhold til tildeling?
  • Endring i  kurset Ettersøk videregående.
  • Digital doku­men­ta­sjon av ettersøkshund
  • Villsvinfeller
  • Rapportering av vill­svin i hjorteviltregisteret

Handlingsrom i kommunal forvalt­ning av rådyr. Pål Sindre Svae, Indre Østfold kommune 

«Tips og triks i Hjorteviltregisteret» ved Naturdata.

Oppsumering og avslutning. 

Det vil bli anled­ning til å stille spørsmål under webi­naret via chat.  

  • Øyvind Juliussen

    Øyvind er utdannet forst­kan­didat fra NMBU Ås. Han er ansvarlig for jakt, vilt og utmark ved Skogkurs. Han har jobbet som skog­bruks­sjef og vilt­for­valter fra 2008–2020 med ansvar for fall­vilt­gruppe og kommu­nalt fellingslag for store rovdyr.