Webinar – Drift og forvaltning av skogsbilvei

To damer som står på en nybygd vei. Foto.
Foto: Nina Ree-Linstad

Tirsdag 5. april kl. 19.00–20.00

  • Hvorfor ha et veilag – Kristian Noer fra jordskifteretten
  • Hvordan drifte veien – Steinar Lyshaug
  • Hvordan finan­siere veila­gets tiltak – Martin Bråthen

Hvordan drifte et veilag og sette opp et årshjul for plan­lagte akti­vi­teter. Hvilke alter­na­tive orga­ni­se­ringer er aktu­elle, og hva er konse­kven­sene for mang­lende orga­ni­se­ring. Hvordan finan­siere tiltak for drift og vedli­ke­hold av vegen. Mange ulike modeller med bominn­tekter, årsut­lig­ning, kubikk­av­gifter og egeninnsats.

Webinaret er en del av vår serie med aktu­elle skog­fag­lige webi­narer som settes opp i løpet av våren 2022. Webinarene finner du ved å klikke på Webinar under Kurs

Publisert
Kategorisert som Nyheter