Velkommen til: Fagsamling driftsteknikk

Drone i skogsfelt
DCIM100GOPROG0010032.JPG

- en unik møteplass for alle som er opptatt av driftstekniske spørsmål og løsninger i skogbruket!

9 og 10. juni 2022 

Samlingen vil ta for seg aktu­elle temaer innen hogst og skogs­drift som driv­stoff­priser, bruk av droner, hogst­former. Det vil bli lagt stor vekt på prak­tiske og gode løsninger som kan tas i bruk i egen drift. I tillegg gis gode mulig­heter til sosialt samvær og spen­nende nettverksbygging.

Vi har reser­vert rom på hotellet frem til 10. mai, så her er det lurt å være tidlig ute! 

Fagsamlingen er arran­gert av Skogkurs og MEF

  • Uten tittel

    ·
  • Mikael Fønhus

    Mikael Fønhus repre­sen­terer Skogkurs i Skogbrukets HMS-utvalg og er vår mann innen maskinskogbruket.

Publisert
Kategorisert som Nyheter