Veiplanlegger blir fagskoleutdanning

Fagskolen i Innlandet og Skogkurs er tildelt midler fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HKDIR) for å utvikle fagskoletilbud som veiplanlegger i skogbruket. 

Tekst: May-Sylvi Skinnerlien/Skogkurs
Foto, bilde av vei: Nils Olaf Kyllo

Dette er en gledelig nyhet og vil være med å løfte status og viktigheten av den jobben en veiplanlegger gjør, sier Even Hoffart prosjektleder i infrastruktur i Skogkurs.

I dag kunne forsknings- og høyere utdanningsminister, Ola Borten Moe, kunngjøre at veiplanlegger blir et studie hos Fagskolen Innlandet. 

Kompetansepåfyll til de som allerede er i jobb er en av nøklene til å møte behovene i arbeidslivet fremover. Det er et stort behov for fleksible etter- og videreutdanningstilbud som kan kombineres med jobb. Disse pengene skal gi ansatte og bedrifter i hele landet oppdatert kunnskap som er nødvendig i et raskt skiftende arbeidsliv, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Planen er at dette skal bli et studium med 20 studiepoeng, med oppstart i 2024. Studiet skal bygges på moduler, som gjør det aktuelt for flere å ta deler av studiet eller kombinere med andre studier. Prosjektleder Hoffart mener flere av emnene vil være aktuelle for alle i skogbruket å være oppdatert på. 
 
Det er et behov for at flere kan veiplanlegging 
- Veiplanleggerrollen er kanskje den mest komplekse planleggerollen vi har, fordi man skal ha oversikt over både, lovverk, skogbruk, vannveier, naturfare, driftsteknikk, veiøkonomi og veiorganisering, for å nevne noe sier Even Hoffart. 

Dette er noe vi har sett behovet og jobbet for i flere år, sier Hoffart

Skogkurs har fra før hatt et lignende kurs, men med dette studiet vil utdanningen bli mer komplett med flere oppgaver og mer fag enn man får plass til i et kurs. 
I 2016 startet arbeidet med å dokumentere den kunnskapen som allerede var ute i skogbruket, med et oppgraderingskurs for eksisterende veiplanlegger. 

Etter hvert som man har kartlagt og satt læring i system har man sett behovet for å rekruttere flere som på forskjellig vis trenger å ha kunnskap om veiplanlegging. I dag finnes det ca. 40 veiplanleggere i Norge. 

Prosjektledere Steinar Lyshaug og Even Hoffart, troppet opp med kake for å feire den gode nyheten, sammen med kollegaer på Skogkurs. Foto: May-Sylvi Skinnerlien/Skogkurs.

Hele skogbruket er avhengig av gode veier 
En god infrastruktur sikrer tømmerflyten fra skog til industri slik at vi kan drive skogbruk hele året. Veikompetanse er viktig i kampen mot flaskehalser og er en etterspurt kompetanse i hele landet. Et mildere og våtere klima gjør at vi må bygge veier som kan sørge for et aktivt skogbruk gjennom hele året. En veiplanlegger må evne å tenke helhetlig. Helhetlige løsninger er viktig for å møte framtidas driftsteknikk og tømmerbiler. 

Ofte er det gamle veier som skal rustes opp eller bygges om. Gamle veier er bygd med datidas utstyr for datidas skogbruk. Når man vurderer gamle veier må man ha kunnskap om både vei og skogbruk for å sikre at investeringa man gjør, står seg over tid. Når en vei er bygd og ferdig til godkjenning, er det kommunen som skal godkjenne veien. Dette studiet tar for seg viktig kunnskap for skogbrukssjefer som ikke har den nødvendige kompetansen til å gjennomføre godkjenning. Dette studiet vil ruste veiplanleggerne til å bistå i dette arbeidet og skal kunne være en ressursperson for skogbrukssjefen.