Skogteknikerstudiet må utsettes

Studenter i forelesning
Studenter i forelesning

Studiet som samler hele næringen må utsette sin studieoppstart til januar 2025.

Etter stor innsats fra næringa, oss på Skogkurs og Fagskolen Innlandet, ble det utviklet en studie­plan for et nytt, og sterkt ønsket fagskole­stu­dium i skog­bruk, kalt Skogtekniker. Søknad om godkjen­ning av studiet ble sendt til NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdan­ninga) innen deres frist 10. februar 2023. 

Planlagt oppstart var satt til januar 2024. Saksbehandlingstiden i NOKUT er for tiden svært lang, og det ble nylig gitt beskjed om at søknaden ikke kunne behandles på denne siden av nyttår. Fagskolen har i samråd med Skogkurs konklu­dert med at studie­start i 2024 ikke er gjen­nom­før­bart, og må dess­verre utsettes til januar 2025. 

MEN… 
Fagskolestudiet Veiplanlegger i skog­bruket (20 st.p.) er godkjent lokalt, og vil ha oppstart 7. februar 2024. Dette modul­ba­serte studiet er også nett- og samlings­ba­sert, med studie­sted Fagskolen i Innlandet på Gjøvik. Påmelding til dette studiet åpner snart! 

Du finner mer infor­ma­sjon om studiet: Veiplanlegger i skog­bruket her.

Foto: illust­ra­sjons­bilde tatt i fore­les­ningssal ved Lena-Valle vgs.