Skogsvei spesial – episode 6 – podkast

Skogsvei spesial - tømmerbil
Skogsvei spesial - tømmerbil

Vinteren er en fin tid for hogst. Det meste av hogsten medfører uttransport på skogsveinettet. Effektive og trygge veier på vinteren krever forberedelser, innsats underveis og litt etterarbeid for sikre at veien kommer raskt igjennom vårløsninga. Brøyting, skraping, strøing er temaer for denne episoden, og vi snakker om hvordan vintertransporten ofte oppleves for en tømmerbilsjåfør.

Skogkurs sin faste infra­struk­tur­gjeng slår av en prat med tømmer­bil­sjåfør Øyvind Bjørkebakken. 

Tømmertransport på «ville veier»

Flere episoder av Skogkurspodden

  • Martin Bråthen

    Martin er prosjekt­leder, og arbeider nesten uteluk­kende med faget skog­s­veier. Krav og forma­li­teter, orga­ni­se­ring, veivedli­ke­hold, økonomi, veiplan­leg­ging og sikkerhet er noen felter Martin behersker godt. Martin holder også tak i det admi­ni­stra­tive rundt kursene som omhandler skog­s­veier.