Skogkurs med kvinne-flertall i styret

skogskurs logoelement grå

På årsmøtet 27. mai fikk Skogkurs for første gang i histo­rien kvin­nelig fler­tall i styret. Styret består nå av 4 kvinner og 3 menn.

Med Eva Skagestad som direktør kan Skogkurs skilte med å være den orga­ni­sa­sjonen i skog­bruket som har størst kvinne-domi­nans i ledelsen. ‑Vi har forstatt en vei å gå for å få like mange kvinner som menn blant de ansatte, men det er veldig artig å få kvinne­fler­tall i styret, sier Skagestad. 

Styre består av:

Styrets leder: Olav Bjella 
Representerer Norge Skogeierforbund.  
Til daglig orga­ni­sa­sjons­sjef, Viken Skog 
Styrets nest­leder; Tone Margrethe Reierselmoen. Representerer NORSKOG.  
Til daglig leder for kompe­tanse­ut­vik­ling i Hydra ASA 
Styremedlem Monica Grindberg. Til daglig skog­sjef i StatskogStyremedlem Trygve Enger, Representerer Det norske skog­sel­skap (DnS).  
Til daglig admi­ni­stre­rende direktør i DnS. 
Styremedlem Siv Høye, repre­sen­terer Skogeierandelslagene. Til daglig daglig leder i TimbrStyremedlem Kjersti Holt Hanssen, oppnevnt repre­sen­tant for Landbruks- og matde­par­te­mentet. Til daglig forsker hos NIBO.
 
Styremedlem Mikael Fønhus, repre­sen­tant for de ansatte ved Skogkurs. Til daglig senior prosjekt­leder på Skogkurs 

Varamedlemmer:

  • For Olav Bjella: Dag Skjølaas, Norges Skogeierforbund
  • For Tone Margrethe Reierselmoen: Benthe E. Løvenskiold, NORSKOG
  • For Trygve Enger: Kjersti Aurora Kolstad, Det norske Skogselskap
  • For Siv Høye: Magnus Mestvedt, Allskog
  • For Monica Grindberg: Stein Bomo, Statsforvalteren i Rogaland 
  • For Kjersti Holt Hanssen: Bjørn Håvard Evjen, NIBO (oppnevnt av LMD)
  • For Mikael Fønhus: Steinar Lyshaug, Skogkurs (ansattes representant)
Publisert
Kategorisert som Nyheter