Skogbrukets HMS-utvalg sin ærespris for 2024

Personer, virk­som­heter eller orga­ni­sa­sjoner som har gjort en ekstra innsats for å fremme HMS, skal nå kunne hedres med HMS-utval­gets ærespris.

Æresprisen, som er en nyvin­ning, består av et diplom og en gave. Enhver, inklusiv medlemmer av HMS-utvalget, kan fremme forslag på kandi­dater. Skogbrukets HMS-utvalg er jury for utnev­nelse av æres­prisen, som vil bli delt ut i 2024 på et valgt skogbruksarrangement.

Forslaget kan leveres på https://forms.office.com/e/LwwWP4bj9w

Husk å begrunne forslaget, gjerne med eksempler!

Forslagsfrist: 1. desember 2023

  • Mikael Fønhus

    Mikael Fønhus repre­sen­terer Skogkurs i Skogbrukets HMS-utvalg og er vår mann innen maskinskogbruket.