Se hva som skjer på lukket hogst!

Etter selektivt uttak.

Lukket hogst er et hot tema for tiden! Vi har fått i oppdrag fra næringen å lage en kompetansepakke på dette.

Tekst: Linn Viken Bøe og May-Sylvi Skinnerlien
Foto: Linn Viken Bøe

Kompetansepakken har pr. nå følgende innhold: 

  1. Grunnkurs om lukket hogst, kommer våren 2023 
  2. Selektiv hogst, kommer 2024 
  3. Omstilling til lukkede hogster, ikke påbegynt 
  4. Beslutningsstøtteverktøy til bruk i felt, ikke påbegynt 

Gjennom kursene som utvikles i kompetansepakken skal vi tilby en felles grunnleggende plattform for det operative skogbruket. For å få en riktig og stedstilpasset bruk av lukkede hogster, bør denne opplæringen kombineres med mengdetrening og veiledning. 

Første lansering blir grunnkurset om lukket hogst våren 2023. 

Kursmoduler, feltverktøy og de andre tiltakene i kompetansepakken utvikles og tilbys gjennom bransjesamarbeidet SKOGSKOLEN. Målgruppen er operative funksjonærer i skogeierorganisasjoner og andre sertifiserte skogbedrifter, aktive offentlige og private skogeiere, samt skogsentreprenører og maskinførere. 

De som står bak SKOGSKOLEN – skognæringens fellessatsing på e‑læring, er Glommen Mjøsen Skog, Viken Skog, AT Skog, Allskog, Norskog, Statskog og Skogkurs. Disse utøvende aktørene ønsker i fellesskap å heve det skogfaglige kompetansenivået i alle sine ledd i skogbruket, gjennom felles satsning på ny formidlingsteknologi og inkluderende samarbeid om kursutvikling. 

Bildene er fra Steinvik sammen med Sverre Holm fra Glommen Mjøsen Skog SA, og maskinførerne Morten Hammer og Ot Roiter fra GM Skogsdrift As

Sammen med NORSKOG, Sabima og Norges Skogeierforbund, har Skogkurs laget en veileder for Lukkede hogstformer. Skogtiltaksfondet og Utviklingsfondet for skogbruket har stått for finansieringen.

Veileder Lukket hogst.