Rundt 35 000 elever deltok på Kong(l)e for en dag!

Skogselskapet og Skogkurs inviterte alle skoler i hele landet til å delta på en dag fylt med muligheter for å lære mer om skogen – i skogen – på en morsom måte.

Deltagelsen var så stor at det overgår antall barn det går i 17.mai-tog forbi slottet i Oslo!
Klassene kunne velge blant tre oppgaver tilpasset lærer­planen, etter å ha sett en under­vis­nings­film. Oppgavene skulle utføres i nærskogen eller skole­gården, og elevene måtte deretter sende inn sitt bidrag til konkurransejuryen.

En klasse målte at Mykje skole er 448 favn 3. klas­singer stor, rundt hele skolebygningen.
5 A og B fra Rimbareid i Vestland har laget flotte insektshotell.

Tilbakemeldinger

37 ivrige små skogkong(l)er har i formiddag vært med på å samar­beide om å lage en kjempe stor konge i skole­gården, den ble 4–5meter stor!! Tidligere i uken har elevene hatt i lekse å plukke med seg natur­ma­te­rialer og ta med på skolen i dag. Skal love  at dette har skapt enga­sje­ment. Foreldre har meldt tilbake at de har blitt dratt ut i nærskogen sammen med elevene og at det har blitt noe veldig hyggelig ut av det, så moti­va­sjonen om å lage et felles mester­verk var høy!

1.trinn på Korsgård skole i Viken 

For et gøy og enga­sje­rende opplegg dere har laget til oss 😊 Tusen takk 🍂

Vi har hatt en fantas­tisk dag i skogen, og så ivrige elever er lenge siden vi har hatt med på tur.

I dag, dagen etter at elevene hadde gjort oppgaver og sendt inn bidrag, fikk de se en finale­sen­ding hvor tre skoler ble trukket ut til første, andre og tredje plass. 

1. plass
2. plass
3. plass

Kong(l)e for en dag er et lands­dek­kende opplegg for 1.–7. klasser for å få elever og lærere til å bruke skogen i under­vis­ning.

Oppgavene eleven løste ute i nærskogen og den digi­tale under­vis­ningen de fikk i klasse­rommet, oppfylte flere av lære­plan­må­lene de forskjel­lige trin­nene skal gjennom.

Programledere Anna Lena Albertsen og Karl Henrik Skinstad Berke fikk besøk i studio da premiene skulle deles ut.

Vi takker Skogselskapet for nok et fint og morsomt samar­beid.
Se finale­sen­dingen og få et glimt av hva elever over hele landet gjorde:


TIPS!
Opplegget går fint an å bruke en annen dag, samt sendinger og oppgaver fra tidli­gere år.
Tips en lærer om flere ressurser og oppgaver i Lære med skogen, eller få en skole­skogdag med Skogselskapet.