Podcast – Ungskogpleie, forming av framtidsskogen

Denne gjengen oppfordrer skog­eiere til å få over­sikt over ungskog­pleie­be­hovet på egen eiendom. Ingen har råd til å la være! 

I denne episoden av Skogkurs-podden hører du Øystein Haugerud ( skog­kul­tur­leder i Glommen Mjøsen Skog, Ivan Elvelund (instruktør hos skog­kurs og skog­kul­tu­ren­tre­prenør) og Bernt Bjørnstad (prosjekt­leder på Skogkurs). Programleder er May-Sylvi Skinnerlien.

Ungskogpleie: 

  • ivaretar inves­te­ringen ved foryn­gelse.
  • styrer produk­sjonen over på gode kvali­teter og riktige treslag.
  • redu­serer drifts­kost­na­dene ved tynning og slutt­av­virk­ning.
  • gir deg valg­mu­lig­heter for fram­tidig skjøtsel av skogen. 

Ungskogpleie er løsningen! 

Trenger du mer kunn­skap om ungskog­pleie, finner du kurs og veiled­ning i Kunnskapsskogen.

Ungskogpleie

Temabok

Oppdater deg på ungskog­pleie, vi har flere ressurser. Stell av ungskogen er noe av det viktigste en skog­eier kan gjøre. Den nye temaboka er i tråd med ny skogstandard.

Du får innsikt i økono­miske virke­midler som ytes til gjøre­målet, samt kunn­skap om lønn­som­heten av å utføre ungskog­pleie. Boka viser deg redska­pene som brukes og hvordan ungskog­pleie utføres i praksis.

Les mer om hvordan du kan bruke Skogfond her.

Her finner du:
- Nettkurs, nyre­vi­dert med flere språk
- Temabok
- Filmer
- Veileder